comunidadesNueva

Ir a la versión en español Leer más »

Bolivia markanxa, educación indígena yatichäwixa phuqasiñapawa NotasAudio

Bolivia markanxa, niya 12,3 % ukjaniwa indígena jisk’a wawanakaxa janix educación yatiqawirux sarapkiti. Área rural uka tuqinakansti 17,5% ukja wawanakawa janix escuelarux sarapkiti. Siwa ...

Sawuña, p’itañaxa, indígena markana sarawipa apti. NotasAudio

Wali sum sawuña, p’itaña yatiñaxa Jalq’a comunidadankiri jila kullakanakana Bolivia marnakxa, askin utjasiñatakiwa yanapt’i. Jalq’a markana uka yänaka lurañanakaxa, nayra ...

Quichwa kullakanakaxa derechunakapatwa arsusipxi radio tuqita NotasAudio

Bolivia Cochabamba markanxa, warminakaxa sapuruwa radionakata parlapxi, warminakana derechunakapata yatipxañapataki ukhamana comunidadanakapana turkäwi utjañapataki, jani radiot ...

Indígenas warminakaxa, iyawa sapxiwa político irqnaqawiruxa NotasAudio

Sapakutiwa juk’ampi Bolivia markachir warminakaxa irnaqapxi política tuqina, comunidadapana organizacionanakapata qalltasa, alcaldíanakar purisa, familiaranakapana amtawinakapsa ...

Indígena markasti, Pilcomayo jawirana jan walt’awipwa llaki NotasAudio

Jichhurunakasti, Pilcomayo jach’a jawiraxa, sinti jan walt’awinwa jikxatasi, nayrar desarrollo sartawi amtampi, sapxiwa Weenayek markachirinakaxa. “Niya kimsa maranakawa challwanakaxa ...

Tsimane mosetene markarkanakasti ecoturismo yanapt’ampiwa sartasisipkaki NotasAudio

Ecoturismo comunitario ukama amtapiwa tsimane mosetene amazónico comunidadanakana jakasirinakaxa costumbre sarnaqawinakapxa jichhurkama uttjasipkaki Bolivia markanxa.

Nayra quranakampi qullañaxa científico qullañampi chikaskiwa NotasAudio

Achachilanakasan yatichawinakapa qullañ tuqita ukhamaraki ayayu tuqitsti chaqaskiwa Bolivia markanxa, siwa Juan Angel Yujra, antropólogo tataxa. Gobiernuxa ch’amañchaskiwa taqi ...

Kullakanakaxa, p’itatanakampiwa askina jakasiñatakixa ch’amañchasipxi NotasAudio

Cochabamba, Bolivia markankiri, indígena kullakanakaxa, isi p’itatanaka, sawutanaka lurapxi askina jakasiñataki comunidadanakapana, ukhamaraki yaqa markanakaru aljaña thaqapxi, ...

P’ujllay thuqt’awimpiwa anata carnavalaxa tukt’ayxi NotasAudio

Bolivia markanxa, P’ujllay thuqt’awimpiwa carnavalaxa tukt’ayawayxi Tarabuco comunidadana. Domingo 18 de marzo uküruwa, valle junt’u Tarabuco municipio indígena uraqinwa pasawäxaraki.
Rss-feed