comunidadesNueva

Ir a la versión en español Leer más »

Bolivia markanxa, educaciA?n indA?gena yatichA?wixa phuqasiA?apawa NotasAudio

Bolivia markanxa, niya 12,3 % ukjaniwa indA?gena jiska??a wawanakaxa janix educaciA?n yatiqawirux sarapkiti. A?rea rural uka tuqinakansti 17,5% ukja wawanakawa janix escuelarux sarapkiti. Siwa ...

SawuA?a, pa??itaA?axa, indA?gena markana sarawipa apti. NotasAudio

Wali sum sawuA?a, pa??itaA?a yatiA?axa Jalqa??a comunidadankiri jila kullakanakana Bolivia marnakxa, askin utjasiA?atakiwa yanapta??i. Jalqa??a markana uka yA?naka luraA?anakaxa, nayra ...

Quichwa kullakanakaxa derechunakapatwa arsusipxi radio tuqita NotasAudio

Bolivia Cochabamba markanxa, warminakaxa sapuruwa radionakata parlapxi, warminakana derechunakapata yatipxaA?apataki ukhamana comunidadanakapana turkA?wi utjaA?apataki, jani radiot ...

IndA?genas warminakaxa, iyawa sapxiwa polA?tico irqnaqawiruxa NotasAudio

Sapakutiwa juka??ampi Bolivia markachir warminakaxa irnaqapxi polA?tica tuqina, comunidadapana organizacionanakapata qalltasa, alcaldA?anakar purisa, familiaranakapana amtawinakapsa ...

IndA?gena markasti, Pilcomayo jawirana jan walta??awipwa llaki NotasAudio

Jichhurunakasti, Pilcomayo jacha??a jawiraxa, sinti jan walta??awinwa jikxatasi, nayrar desarrollo sartawi amtampi, sapxiwa Weenayek markachirinakaxa. a??Niya kimsa maranakawa challwanakaxa ...

Tsimane mosetene markarkanakasti ecoturismo yanapta??ampiwa sartasisipkaki NotasAudio

Ecoturismo comunitario ukama amtapiwa tsimane mosetene amazA?nico comunidadanakana jakasirinakaxa costumbre sarnaqawinakapxa jichhurkama uttjasipkaki Bolivia markanxa.

Nayra quranakampi qullaA?axa cientA?fico qullaA?ampi chikaskiwa NotasAudio

Achachilanakasan yatichawinakapa qullaA? tuqita ukhamaraki periactin buy online, purchase lioresal. ayayu tuqitsti chaqaskiwa Bolivia markanxa, siwa Juan Angel Yujra, antropA?logo ...

Kullakanakaxa, pa??itatanakampiwa askina jakasiA?atakixa cha??amaA?chasipxi NotasAudio

Cochabamba, Bolivia markankiri, indA?gena kullakanakaxa, isi pa??itatanaka, sawutanaka lurapxi askina jakasiA?ataki comunidadanakapana, ukhamaraki yaqa markanakaru aljaA?a thaqapxi, ...

Pa??ujllay thuqta??awimpiwa anata carnavalaxa tukta??ayxi NotasAudio

Bolivia markanxa, Pa??ujllay thuqta??awimpiwa carnavalaxa tukta??ayawayxi Tarabuco comunidadana. Domingo 18 de Order baclofen, order Zoloft. marzo ukA?ruwa, valle junta??u Tarabuco ...
Rss-feed